Lady_Clare

21 tekstów – auto­rem jest La­dy_Cla­re.

Wzrok za­kocha­nego mężczyz­ny po­winien wy­pełniać każdy skra­wek wnętrza ukocha­nej kobiety. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 kwietnia 2011, 20:48

Związek z drugą osobą po­winien być jak czy­tanie książki, która nie ma końca. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 marca 2011, 18:18

Naucz się słuchać, bo wzro­kiem da­leko nie sięgniesz. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 lutego 2011, 11:40

Są ta­kie dni, że na­wet słońcu nie chce się wstać. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 16 listopada 2010, 22:19

Nie zaw­sze krop­ka oz­nacza koniec. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 2 listopada 2010, 13:47

Usied­li do stołu, ale nie było jak zaw­sze. Bra­kowało przy nim zbyt wielu osób. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 listopada 2010, 20:16

Czas ko­lej­ka­mi ucieka do nikąd..
.. a życie nie cze­ka na is­tnienie chwili.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 października 2010, 08:51

Two­ja miłość do mnie jest jak pier­wias­tek z liczby ujemnej.

Nieistnieje 

myśl
zebrała 35 fiszek • 5 października 2010, 20:29

Naj­pierw bez­sensow­nie wy­dajesz pieniądze, a po­tem masz pre­ten­sje że ci ich brakuje. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 września 2010, 16:14

Nie uciek­nie za da­leko ten, który ciągle bedzie oglądał się za siebie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 września 2010, 09:53

Lady_Clare

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lady_Clare

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność